در بارۀ این صفحه

میلیون‌ها پناهجو و مهاجر از خاورمیانه، افریقا و آسیای مرکزی به این امید وارد ترکیه شده اند تا زندگی جدیدی را در اروپا آغاز کنند. جنگ داخلی سوریه بیش از 3 میلیون نفر را وادار به مهاجرت به کشور همسایه (ترکیه) کرده است. که این شرایط توانایی کشور ترکیه در مقابله با جریان مداوم مهاجران گریخته از هرج و مرج یا سرکوب از سایر کشورهای همجوار را تحت الشعاع قرار داده است.

ترکیه و اتحادیه اروپا برای کمک به مهاجرین سوری، سازوکاری را روی دست گرفته اند، ولی سایر مهاجرین به اندازه سوری‌ها خوشبخت نیستند تا از این سازوکار استفاده کننده.

یک تیم بین‎ المللی متشکل از گزارشگران ویژه به همکاری خبرنگاران در ترکیه، هشت ماه کاری را روی این مسأله پیچیده به تحقیق پرداخته و در این زمینه در سر اسر ترکیه تحقیق میدانی انجام داده اند.

پروژه بن بست (Stuck)، سفر مهاجران در سراسر روند دولایه سیستم مهاجرت ترکیه را دنبال می کند و پیچیدگی مضاعفی را که مهاجران غیر سوری برای آغاز زندگی بهتر در اروپا روبرو می شوند نشان میدهد.

COPA EPPY

این پروژه جایزه طلایی انتشارات آنلاین کانادا را در بخش بهترین مقاله یا سری دریافت کرد و از طرف ویرایشگر و ناشر (Editor & Publisher (EPPY)) جایزه بهترین اخبار و یا ویژگی رویداد دانشگاهی را دریافت کرده است.

دانشجویان

Sophie Gray
صوفیا گری
Alexander Kim
الکساندر کیم
Emma Loy
ایما لوی
Holly McKenzie-Sutter
هالی مک کنزی-ساتر
Alexander Migdal
الکس مگدال
Sharon Nadeem
شارون ندیم
Andrew Seal
آندرو سیل
Aryn Strickland
آرین استریک لند

تیم تولید

Peter Klein
پیتر کلین
Kathryn Gretsinger
کاترین گرتسینگر
Saranaz Barforoush
ساراناز بارفروش
Dan McKinney
دن مک کینی
Britney Dennison
بریتنی دنیسون
David Murawsky
دیوید موراوسکی
Zak Vescera
زاک وسسرا
Andrew Munroe
اندرو مونرو

همکاران

Alaz Ada
الاز آدا
Zalala Ali
زالاله علی
Berat Berberoglu
برات بربر اوغلو
Ruhullah Khapalwak
روح الله خپلواک
Cinar Kiper
چینار کیپر
Fattah Lemar Rabiei
فتاح لمر ربیعی
Dosina Ramadan
دوسینا رمضان
Yıldız Yazıcıoğlu
یلدیز یازیجی اوغلو